Alfis SIA ir izstrādājusi kvalitātes vadības sistēmu un 2019. gada 4. oktobrī sekmīgi īstenojusi sertifikācijas auditu saskaņā ar ISO 9001:2015 standarta prasībām un re-sertifikāciju 2022. gada 28. septembrī. Sertifkācija un auditi tiek veikti sadarbībā ar uzņēmumu BM Certification.


Sertifikācijas joma: Industriālās tehnikas pārdošana un noma, pēcpārdošanas apkalpošana. Liebherr aukstuma iekārtu pārdošana.


Kvalitātes politika, procesi un procedūras ir izstrādātas, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu kvalitātes atbilstību klientu prasībām un uzlabotu mūsu sniegumu.


Mūsu kvalitātes vadības sistēma tiek nepārtraukti pilnveidota un atjaunināta. Ik gadu, saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas noteikumiem, uzņēmumā tiek veikti iekšējie un ārējās uzraudzības kvalitātes auditi, pilnveidoti esošie procesi un veiktas klientu apmierinātības aptaujas. Mēs pastāvīgi sekojam līdzi gan uzņēmuma iekšējiem procesiem, gan sadarbībai ar klientiem un piegādātājiem, un analizējam ikvienu neatbilstību – lai uzlabotu savu veiktspēju un izstrādātu jaunas, efektīvākas procedūras.


Alfis SIA kvalitātes rokasgrāmatā ir aprakstīta kvalitātes vadības sistēma un definētas kvalitātes politikas pamatnostādnes – tai skaitā Alfis vīzija, misija un vērtības.